Det innebär att elva personer hittills har drabbats av den mycket smittsamma sjukdomen, tre vuxna och åtta barn.

Vi kan nu också konstatera att samtliga fall tillhör en och samma smittkedja, om än på lite olika vägar. Några har smittats inom familjen, medan andra har smittats i samband med vårdkontakter, säger Per Follin.

Eftersom sjukdomen är så pass smittsam uppmanar Per Follin personer som misstänker sjukdom att ringa sjukvården eller Vårdguiden innan man beger sig till sjukhuset eller vårdcentralen.

Man bör helst inte åka in och sätta sig i ett väntrum eller liknande, säger Per Follin.

Flertalet fall har inträffat på det så kallade Järvafältet nordväst i Stockholm. Det är områden där vaccinationstäckningsgraden för mässling, påssjuka och röda hund ligger på 82-85 procent, långt under den gräns på 95 procent som brukar anges för att så kallad gruppimmunitet ska uppstå då ovaccinerade personer "skyddas" tack vare alla de runtomkring som har vaccinerat sig.

Mässling är en ganska allvarlig sjukdom som kan bana väg för andra infektioner samt orsaka svår hjärninflammation, säger Per Follin.

Mässling karakteriseras av ett hastigt insjuknande med feber, irriterade ögon samt torrhosta. Efter någon dag får den sjuke stora röda fläckar/utslag. Fläckarna syns oftast först i ansiktet, men sprids senare till den övriga kroppen.