Länstrafiken arbetar för att öka säkerheten vid hållplatser. För att få en säkrare miljö när kunden står vid en hållplats och för att bussförarna lättare och snabbare ska kunna se att en resenär väntar vid en hållplats så har Länstrafiken satt upp reflexsnurror på utvalda hållplatser i länet.

Reflexsnurran är ett signalsystem som när det är mörkt ska uppmärksamma bussföraren om väntande resenärer vid en hållplats och därmed öka säkerheten vid hållplatserna.

Reflexsnurran fungerar så att när resenärer ser bussen så snurrar man helt enkelt på hjulet, och då ger den ifrån sig en reflex som underlättar så att bussföraren ser att någon vill åka med från hållplatsen. Länstrafiken utför nu en test och sätter upp 12 reflexsnurror på utvalda hållplatser i länet. Slår testet väl ut kommer snurror att sättas upp på fler mörka hållplatser i länet. Reflexsnurran används av flera länstrafikbolag i Sverige och erfarenheten är mycket positiv.