ledare Senast jag träffade Pär Nuder var en septemberdag 2010. Den tidigare finansministern deltog på ett valmöte i Piteå och gav sitt stöd till Sven-Erik Buchts krysskampanj. Det var kul att återse den forne S-strategen. Men det var trist att höra att det var Nuders enda framträdande under valrörelsen 2010.

Jag tänkte att det är skräp att det socialdemokratiska partiet inte drar mer nytta av en av sina skarpaste hjärnor.

Så tänker jag även när jag läser Pär Nuder i Dagens Industri, som ibland publicerar någon artikel av honom. Till exempel skrev han väldigt klokt om frihandel och globalisering direkt efter det amerikanska presidentvalet i november. Nuder framhåller att det länge rått stor enighet kring vikten av frihandel mellan både företag och fackliga företrädare i Sverige. Den har inte varit ett stort politiskt stridsämne som i USA.

I Sverige har arbetets och kapitalets företrädare förenats i insikten om att svenska företag måste kunna hävda sig på en betydligt större marknad än på den svenska eller nordiska hemmamarknaden. Handeln med omvärlden har setts som en självklar grund för jobb, stigande reallöner och utvecklad välfärd.

Samtidigt har det – till skillnad från i USA – funnits starka sociala broar i Sverige för att hantera den strukturomvandling som obönhörligen följer i spåren av omvärldskonkurrensen.

”En planka i den bron kallas för a-kassa. En annan för aktiv arbetsmarknadspolitik. En tredje för omställningsstöd”, konstaterar Nuder.

Vanliga arbetare, som förlorat jobbet, har kunna lita på att det finns hjälp och stöd för att få ett nytt jobb – ”a bridge over troubled water”.

I USA finns inget av detta. Där har arbetarna i det så kallade ”Rostbältet”, delstaterna runt Stora Sjöarna, istället farit väldigt illa av strukturomvandlingen. Det har inte funnits några sociala broar till de nya jobben.

I USA finns därför, som Nuder påpekar, fenomenet Donald Trump, liksom starka protektionistiska stämningar.

Följaktligen blev ett av Trumps första presidentbeslut att sätta stopp för USA:s förhandlingar om TPP (ett handelsavtal med asiatiska länder).

Det är en varningsklocka för alla frihandelsvänner runtom i världen.

”Inte minst måste företrädare för näringslivet fundera på sambandet mellan stödet för frihandel och sociala broar. Ju stabilare sociala broar, desto fler vågar gå på dem. Ju starkare system som överbryggar strukturomvandlingar, desto fler frihandelsvänner. Bara den insikten kan stoppa en svensk Trump”, framhåller Pär Nuder helt riktigt.

Jag vet inte vad statsminister Stefan Löfven har för funderingar kring sitt regeringsbygge just nu. Löfven gjorde en ganska stor regeringsombildning i maj 2016. Men jag har ett tips till den socialdemokratiske regeringschefen: Glöm inte Nuder om det uppstår behov av förändringar. Killen är bara 53 år och har fortfarande mycket kvar att ge.

Det räcker att läsa hans artiklar i Dagens Industri för att inse att här finns en socialdemokrat (dessutom med massor av regeringserfarenhet) som pedagogiskt kan tydliggöra sambanden mellan utrikeshandel, näringsliv och generell välfärdspolitik. Sämre statsrådskandidater finns det.