ledarkrönika President Trumps dekret om nya regler för inresor och immigration sägs vara tänkta att förhindra att terrorister kommer in i USA.

Jag lyssnade nyligen till en ansedd professor och forskare från Berkley, University of California, på en konferens om islamofobi. Han visade ett diagram som särskilt väckte mitt intresse. Det visade terrorhandlingar utförda inom USA mellan åren 1980 och 2014. Källan är FBI, Federal Bureau of Investigation, en av USA:s underrättelsetjänster.

Diagrammet visade att ”islamsk terrorism” utgjorde 4 procent av inhemska terrorhandlingar. Den största andelen terrorhandlingar utfördes av ”puertoricanska separatister” (Puerto Rico tillhör USA), 26 procent. ”Ekoterrorism” (miljöterrorism) är en annan stor kategori med 11 procent, liksom terror kopplad till djurrättsrörelser. I samma spann som islamsk terrorism befinner sig ”white supremacy terrorism”, det vill säga grupper typ Ku Klux Klan. FBI bedömer dock att Daesh, eller IS, är ett av de främsta framtida hoten genom bland annat rekrytering och indoktrinering via sociala medier, visar byråns budgetäskande för 2017.

Jag ska inte belasta er läsare med mer siffror men de går att med lite tid och vilja att kolla upp på FBI:s hemsida. En ska alltid vara vaksam mot underrättelsetjänsters fakta. Men varje stat får sina siffror från sina egna underrättelsetjänster och fattar i regel beslut utifrån dem. Inte Trump dock. Med hans logik vore det rimligt att de nya reglerna också skulle omfatta miljövänner, djurrättsaktivister och puertoricaner, eftersom de kan utgöra potentiella hot. Puertoricaner har amerikanska pass så det blir svårt. Miljövänner, hur ska de identifieras? Med förhör om sina intressen?

Trump har sagt vid flera tillfällen att gränskontrollen är slapp i USA. Jag åker dit varje år och upplever det inte så. Förutom de vanliga säkerhetsgrejerna med skanning och så vidare brukar jag bli utfrågad. Vad ska jag göra i USA? Varför har jag rest just till Minneapolis (för vidare transport till en annan delstat). Vem ska jag hälsa på? Vad jobbar mina vänner med? är exempel på frågor. Förra året fick jag genomgå en ”strip search” för att mitt namn på biljetten inte verkade stämma helt med passet.

En slutsats är att ett flertal potentiella terrorister redan finns i USA. Vad ska Trump göra åt det? FBI har nog koll på dem så att de kan spåras. Ska de utvisas liksom mexikaner?

Det är oklart vad Donald Trump egentligen anser om muslimer. Det nya dekretet fick snabbt en antimuslimstämpel. I söndags skickades ett pressmeddelande ut där Trump sa tvärtemot. I själva verket handlade inte dekretet om muslimer eller religion överhuvudtaget. I stället menade han att de nya reglerna handlade om terror och säkerhet.

Problemet är att muslimer ändå stämplas, därför att stämpeln redan finns där. Att koppla ihop terror med invånare från de utvalda länderna är ytterligare en bekräftelse på en utbredd uppfattning att muslimer i allmänhet anses vara ett hot. Vissa tycker så trots att de aldrig träffat en muslim.