Ledarkrönika Nytt år betyder ofta löften om mera motion och minskad vikt. Tyvärr brister det gärna i motivationen redan efter någon månad. Vet detta av egen erfarenhet efter ett antal brutna nyårslöften i ”ryggsäcken”.

Men att ta hand om sig själv, vårda sin hälsa och helt enkelt vara rädd om sig själv borde inte reduceras till ett nyårslöfte som går att bryta. Det finns så många vinster med ett hälsosamt liv. Det behövs dock sällan vare sig svältkurer, komplicerade andningsövningar eller dyra månadsinbetalningar till ett gym. Vardagsmotion och mer grönsaker på tallriken är oftast ett tillräckligt stort och alldeles nog gott steg i rätt riktning.

Men i ett vidare perspektiv innebär folkhälsoarbetet betydligt mycket mer än det vi som enskilda kan ta på oss. Det är först och främst ett gemensamt åtagande i hela samhället och handlar ytterst om politisk vilja och beslut.

Riksdagen har nu fastställt elva målområden för folkhälsan i landet. Målet är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela Sveriges befolkning. I region Norrbotten pågår därför just nu ett intensivt arbete att tillsammans med kommunerna arbeta fram en ny gemensam folkhälsostrategi. Hela arbetet präglas av samarbete och samsyn – den viktigaste förutsättningen för att vi ska nå framgång och lyckas förbättra hälsan i Norrbotten.

Nu kanske någon tänker ­– varför ska regionen, kommunerna och vår sjukvårdsorganisation ägna tid åt arbetet med folkhälsan och förebyggande arbete?

Den frågan finns det många svar på men mest handlar det om att de klyftor vi har i samhället avspeglas i ojämlik hälsa. Det är mängder av samhällsstrukturer som vi som enskilda individer inte kan påverka. Som hälsoskillnaderna för de med funktionsnedsättning. Liksom HBTQ-personer. För att inte tala om den stora grupp människor – 1 miljon – som årligen drabbas av psykisk ohälsa. Och förstås de ohälsoklyftor som följer på skillnaderna i ekonomiska villkor och utbildningsnivå.

För oss socialdemokrater är det oacceptabelt och kräver långsiktigt politiskt arbete och en strategi för att stärka hälsan hos alla och motverka skillnader i livsvillkor och ohälsoklyftor. I den här delen bli arbetet i Norrbotten parallellt med regeringens och folkhälsoominister Gabriel Wikström. Och ett konkret exempel är vår röd-gröna satsning på att göra sjukvården avgiftsfri för barn och unga vuxna upp till 21 år. Här handlar det inte endast om ekonomi, utan att faktiskt ge alla unga möjligheter att förebygga ohälsa.

En viktig förutsättning för en jämlik och bra folkhälsa är förstås också allt det som bygger livskvalitet i ett län som Norrbotten. Som ett rikt varierat och tillgängligt kulturliv, bra kommunikationer för möjligheter till jobb och upplevelser. Attraktiva platser och miljöer helt enkelt.

Det får därmed bli vårt gemensamma nyårslöfte från S, V och MP i Region Norrbotten – att investera i ett långsiktigt och hållbart arbete för en jämlik och stark folkhälsa – i hela länet.