krönikör ”För säkerhets skull finns vi nu på Twitter. Följ oss, för vi följer er.”

Det var Säkerhetspolisens första tweet när den anslöt sig till Twitter för ett år sedan. Jag tycker den är fyndig. Att Säpo kan ha humor. Kontot har nu 46 000 följare. Bakom ligger en sanning också. Säpo kan följa oss på riktigt.

Veckans fokus är Trump så jag skriver om annat. Det har kanske inte förbigått någon att terrorismforskaren Magnus Ranstorp yttrar sig titt som tätt om terrorhot mot och i Sverige. I tidskriften Fokus 13-19 januari, till exempel, påstår han svårkontrollerade saker. Exempelvis att flera tusen svenskar sympatiserar med IS. Hur vet han det? I sammanhang som rör IS och potentiella terrorhot förekommer en ymnig flora av uppgifter som inte alltid har källhänvisningar.

Ranstorp får inte en enda kritisk fråga av reportern. Han ondgör sig över det mesta. Extremismen möter inget motstånd i Sverige, till exempel. Läser en däremot Country Reports on Terrorism 2015 (ung. landöversikt om terrorism) från USA:s utrikesdepartement, sammanställd av den amerikanska byrån mot kontraterrorism och våldsbejakande extremism, ges en annan bild. Där framgår att Sverige gjort rätt mycket, bland annat när det gäller skärpt terrorlagstiftning, internationellt underrättelsesamarbete och en uttömmande strategi på området. Flera kommuner har enheter mot våldsbejakande extremism. Säkert funkar det inte perfekt men vi går mot att bli en kontrollstat.

Politiken kallar Ranstorp för en konfetti-aproach. Han säger att våra beslutsfattare inte tar ett helhetsgrepp på vare sig terrorrörelsen eller gängkriminaliteten. Också svårt att bedöma för läsare som inte är helt insatta i de politiska, säkerhetspolisiära och vanliga polisiära åtgärder som görs. För att komma tillrätta med bristerna föreslår Ranstorp, utöver hårdare straff, bland annat bättre designade bostadsområden, enklare jobb och områdespoliser. Även exempelvis läxkaféer och karriärcoachning. Sådant sker redan, åtminstone i Göteborg. Stora områden i stadens utkanter tas om hand, ofta i samråd med de boende. Och vad menas med enklare jobb? För dumma människor i förorter? Regeringen har för övrigt nyss sjösatt en strategi för enklare jobb.

Ranstorp menar att svenskarna slösat energi på till exempel identitetspolitik. Det exemplifieras eller tydliggörs inte. Men identitetspolitik är ett rött skynke för alla som inte begriper vad det är. I PT den18 oktober 2016 skrev jag om ämnet.

Jag förminskar inte terrorhot och ifrågasätter heller inte Ranstorps kompetens på sitt område. Men han uttrycker sig oprecist, slafsigt och tendentiöst. Konsekvensen är att det skrämmer upp folk. Ranstorp varnar för rädsla men bidrar själv till att hetsa fram den. Dessutom sätter associationsbanan terror-muslimer igång i folks huvuden med resultat att alla muslimer dras över en kam och framstår som hotfulla.

Avslutningsvis säger han att han inte skulle åka till vissa områden i Göteborg utan poliseskort. Det visar hur rädd han är.