ledarkrönika Donald Trump fortsätter att spotta fram presidentorder om allt han vill ändra på i USA och världen. Det mesta är illa genomtänkt och ännu sämre förberett, och republikanerna som ska genomföra hans hugskott i kongressen verkar alltmer bekymrade. Själv sitter Trump där, omgiven av fjärskande rådgivare, pösigt nöjd med uppståndelsen och de bekymmer han vållar vanliga amerikaner.

Inreseförbudet för flyktingar och muslimer blev en pinsam flopp, men muren mot Mexico ska nog bli bra, om någon vill betala de 200 miljarder den beräknas kosta. Kan han inte sätta den på bolag och låta den gå i konkurs? Någon i familjen kan väl driva den som turistattraktion för kineser? Om de fortfarande släpps in i USA när den är byggd. Några enkla jobb blir det väl, av all den sysselsättning Trump lovat arbetarna i USA.

Trump har ännu inte förstått att det är amerikanska företag som lagt ner industrijobben och ersatt dem med robotar, inte kineserna. En process som pågått sedan Henry Ford började serietillverka T-fordar. Det är också amerikanska företag som lägger ner köpcentra på löpande band för att andra amerikanska företag konkurrerar ut dem med näthandel, som är hälften så personalkrävande. Det började med kataloger för hundra år sedan. Så är det i bransch efter bransch.

Nästa presidentdekret borde naturligtvis vara ett förbud mot robotar, e-handel och andra innovationer. Varför inte förbjuda svenska IKEA också? USA:s problem är alltför låg produktivitet, dåligt socialt skyddsnät och brist på arbetsmarknadspolitik. Det löser man inte genom att avskaffa den kontroll av bankerna som Obama införde sedan dessa ruinerat miljontals amerikaner i finanskraschen 2008. Eller genom att ta bort Obamacare.

Marknaden kommer troligen att rätta till det mesta av Trumps ekonomiska stollerier. Värre är det med de politiska förvecklingarna. Trump har redan stött sig med ett stort antal länder i världen, och har dessutom skapat osäkerhet kring USA:s internationella åtaganden, till exempel i Nato. I den frågan tycks han ha backat för tillfället, och utplaceringen av en mindre amerikansk styrka i Polen och Baltikum fortsätter som planerat. Men när kommer ett dekret om att amerikanerna ska hem igen?

Devalveringen av USA:s anseende i världen har dragit med sig misstro mot internationella institutioner som USA stått som en garant för. Nationalistiska och auktoritära krafter känner sig uppmuntrade, och Kina och Ryssland har fått ökat spelrum i världspolitiken. Trumps behandling av muslimer riskerar att slå tillbaka inte bara mot USA, utan också mot Europa.

Bakom Trump står republikanerna, som har majoritet i både representanthuset och senaten. Får Trump igenom sitt förslag till den vakanta posten i Högsta domstolen, kan han få en majoritet för sina idéer även där. Det är kongressval i USA redan nästa år, och opinionsläget i USA och i världen den närmaste tiden kommer att avgöra hur långt republikanerna vågar tänja lagstiftningsmakten för att tillfredsställa Trumps nycker. Därför måste vi ta tydligt avstånd från Trumps andliga kursiner i Europa. Framgångar för högernationalisterna i de kommande valen i Nederländerna, Frankrike och Tyskland kommer att tolkas som ett stöd för Trump. Europas säkerhet skulle också skadas av att dessa partier med sin koppling till Putin i Ryssland fick mer att säga till om, i synnerhet om Nationella frontens ledare Marine Le Pen väljs till president i Frankrike.

I det här känsliga läget inbjuder moderaterna SD till samarbete. Ofattbart omdömeslöst!